Verbeter je Tuinbeveiliging met Bewakingscamera’s – Alles wat je moet weten

Bewakingscamera’s in de tuin: Overweeg je camerabewaking? Dat is een verstandige keuze! Maar voordat je deze stap zet, is het van cruciaal belang om je goed voor te bereiden. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent en de juiste keuzes maakt voor optimale beveiliging. In dit artikel behandelen we de meestgestelde vragen van onze klanten. Hier vind je algemene informatie, technische details, installatiehulp en alles wat je moet weten over de wetgeving omtrent bewakingscamera’s. Als je toch nog vragen hebt of een op maat gemaakte offerte wilt ontvangen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Bewakingscamera’s: Veiligheid versus Privacy

Bewakingscamera’s zijn tegenwoordig een alledaags verschijnsel. Aan de ene kant bieden ze een gevoel van veiligheid, maar aan de andere kant brengen ze ons dagelijks leven voortdurend in beeld, wat onze privacy aantast.

Vroeger moesten mensen die bewakingscamera’s installeerden, voldoen aan de Privacywet. Na verloop van tijd werd echter duidelijk dat er specifieke wetgeving nodig was om de privacy van burgers optimaal te beschermen. Op deze manier konden de belangen van alle betrokken partijen, zowel de filmploeg als de gefilmde personen, het beste worden behartigd. Daarom heeft het Parlement de Camerawet aangenomen, die de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s reguleert. Toch moet ook de Privacywet worden nageleefd in alle zaken die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens en die niet worden behandeld in de Camerawet.

Wat definieert een bewakingscamera volgens de Camerawet?

Volgens de Camerawet is een bewakingscamera:

  • Elk vast of mobiel observatiesysteem.
  • Met als doel:
    • Misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen (bijvoorbeeld een vereniging van mede-eigenaars die vandalisme wil tegengaan in de inkomhal van een appartementsgebouw).
    • Overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen (bijvoorbeeld gemeenten die vandalisme willen voorkomen).
    • De openbare orde te handhaven (bijvoorbeeld tijdens een jaarlijkse braderie).
  • Dat alleen beelden verzamelt, verwerkt of bewaart voor deze doeleinden.

Andere camera’s moeten in principe voldoen aan de voorschriften van de Privacywet. Denk bijvoorbeeld aan een gemeente die een webcam plaatst op het marktplein, puur om beelden van het plein te tonen aan de burgers, waarop willekeurige voorbijgangers herkenbaar kunnen zijn.

Bewakingscamera's

Optimaal Gebruik van Bewakingscamera’s: Regels en Richtlijnen

Als het op camerabewaking aankomt, is het van essentieel belang om op de hoogte te zijn van de wettelijke vereisten en ethische normen. In dit artikel bespreken we wat u moet doen om ervoor te zorgen dat uw bewakingscamera’s voldoen aan de regelgeving en wat absoluut niet is toegestaan.

De Juiste Oriëntatie

Een van de eerste stappen bij het installeren van een camerabewakingssysteem is ervoor te zorgen dat het correct is georiënteerd. Dit houdt in dat de opgenomen beelden niet in strijd mogen zijn met de bepalingen van de camerawet.

Richting van de Camera

Het is van cruciaal belang om uw camera’s zo te richten dat ze hoofdzakelijk of uitsluitend gericht zijn op uw eigendom. Als er toch een deel van het trottoir of de openbare weg te zien is op de beelden, moet dit tot een minimum worden beperkt om de privacy van voorbijgangers te respecteren.

Melding aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL)

Voordat u uw bewakingscamera in gebruik neemt, moet u ervoor zorgen dat u voldoet aan de wettelijke verplichting om uw installatie aan te geven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL). Deze aangifte kan uitsluitend elektronisch worden gedaan via de website van de CBPL. Deze applicatie deelt automatisch bepaalde gegevens met de politie voor een betere samenwerking.

Het Belang van Een Pictogram

Als eigenaar van een bewakingssysteem bent u verplicht om een speciaal pictogram van 10 x 15 cm aan de ingang van uw eigendom te plaatsen. De privacywet verbiedt het filmen van personen zonder hun voorafgaande toestemming. Het betreden van een gebied waar het pictogram duidelijk zichtbaar aanwezig is, wordt beschouwd als een stilzwijgende toestemming.

Vereiste Gegevens op het Pictogram

Naast het pictogram zelf moeten bepaalde gegevens duidelijk worden vermeld over de verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden. Deze gegevens omvatten de naam, adres en e-mail van de verantwoordelijke. Op deze manier kan iedereen die door een bepaalde camera wordt gefilmd, contact opnemen met de verantwoordelijke voor eventuele vragen of zorgen.

Wat Mag Absoluut Niet?

Het is van groot belang om te begrijpen wat niet is toegestaan volgens de camerawet.

Geen Opnames van Eigendommen van Anderen

Bewakingscamera’s mogen niet specifiek worden gericht op plaatsen waarvan u niet de eigenaar bent, zoals de tuin van de buren of de openbare weg. Als een camera (deels) gericht staat op een openbare ruimte of een afgesloten ruimte die toegankelijk is voor het publiek, moeten de opnames van die plaatsen tot een minimum worden beperkt om de privacy van anderen te waarborgen.

Geen Schending van Privacy

Het is strikt verboden om beelden vast te leggen die inbreuk maken op de privacy van personen. Dit geldt ook voor beelden die bedoeld zijn om informatie te verzamelen over iemands persoonlijke opvattingen, sociale of etnische herkomst, seksleven of gezondheidstoestand. Respecteer de privacy van anderen te allen tijde.

Verboden Gebruik van Verborgen Camera’s

De camerawet verbiedt het gebruik van verborgen camera’s. Het filmen van iemand zonder hun voorafgaande toestemming is niet toegestaan en kan strafbaar zijn. Het betreden van een gebied waar duidelijk wordt aangegeven dat er camerabewaking is (met een pictogram) wordt echter beschouwd als voorafgaande toestemming volgens de wet.

Het is van het grootste belang om de regels en richtlijnen met betrekking tot camerabewaking nauwlettend te volgen. Door uw bewakingssysteem op de juiste manier te oriënteren, de vereiste melding te doen en het juiste pictogram te plaatsen, kunt u de privacy van anderen respecteren en voldoen aan de wettelijke vereisten. Onthoud altijd dat het gebruik van bewakingscamera’s gepaard gaat met verantwoordelijkheden en ethische overwegingen.

Gevallen waarin de Camerawet niet van toepassing is

De installatie van beveiligingscamera’s roept vaak vragen op over de vereisten en verplichtingen onder de Camerawet. Echter, er zijn situaties waarin u niet gebonden bent aan deze wet. In dit artikel bekijken we enkele van deze gevallen en verduidelijken we uw rechten en verantwoordelijkheden.

Nepcamera’s

Bij de installatie van een nepcamera hoeft u geen aangifte te doen, en het ophangen van een pictogram is evenmin verplicht. Nepcamera’s worden meestal puur voor preventiedoeleinden gebruikt. Ondanks deze vrijstelling raden we aan om een pictogram bij de ingang van uw woning te plaatsen, omdat het een afschrikkend effect kan hebben op potentiële indringers.

Videoparlofoons

Een videoparlofoon wordt hoofdzakelijk gebruikt om bezoekers te identificeren en valt daarom niet onder de Camerawet. U bent niet verplicht om aangifte te doen en het ophangen van een pictogram is niet nodig. Als u de videoparlofoon echter ook voor bewakings- en controle-doeleinden gebruikt, moet u een thematische aangifte doen en een pictogram bij de ingang van uw woning plaatsen.

Binnenshuis camerabewaking

Als u een camerabewakingssysteem installeert in een afgesloten ruimte die niet toegankelijk is voor het publiek, zoals uw huis, en dit uitsluitend gebruikt voor persoonlijke of huiselijke doeleinden, dan is aangifte niet nodig. In dit geval volstaat het om een pictogram bij uw voordeur te plaatsen om bezoekers hiervan op de hoogte te stellen.

Huishoudelijk personeel

Indien u huishoudelijk personeel heeft dat tijdens hun werkuren kan worden gefilmd, dient u hen hiervan op de hoogte te brengen en duidelijk te maken in welke ruimtes er camera’s zijn geïnstalleerd. Het kan nuttig zijn om hen een document te laten ondertekenen waarin ze bevestigen dat ze op de hoogte zijn van de aanwezigheid van bewakingscamera’s.

Privégebruik van tuincamera’s

Het installeren van een camera in uw tuin voor persoonlijke doeleinden, zoals het vastleggen van de natuur of het bewaken van uw kinderen tijdens het buitenspelen, valt niet onder de Camerawet. Echter, u moet ervoor zorgen dat andere personen, zoals uw buren, niet ongewenst en zonder hun toestemming worden gefilmd.

Als u de camera in uw tuin toch voor bewakings- en controle-doeleinden wilt gebruiken, dan bent u verplicht om een thematische aangifte te doen en een pictogram bij uw voordeur te plaatsen. De term “persoonlijke en huiselijke doeleinden” wordt strikt geïnterpreteerd door de privacycommissie, dus wees hier nauwkeurig in.

Het is essentieel om te begrijpen wanneer de Camerawet van toepassing is en wanneer niet, om zowel uw privacyrechten te respecteren als aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen. In geval van twijfel is het altijd verstandig om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat u in overeenstemming bent met de geldende regels en voorschriften.

 

 

Bel ons: +32 (0) 89 680474

Stuur een e-mail : [email protected]